เลขที่ใบอนุญาต 11/06859
 
 
 
                   
   
 
 
รัสเซีย
เกาหลี
จีน
มาเก๊า
ไต้หวัน
เวียดนาม
เที่ยว ปี 63
ล่องเรือสำราญ
 
 
โรงแรมในประเทศ
รับจัด
รับทำ
รับจอง
ทัวร์อื่นๆ
 


 

 
 
  •  ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ท่องเที่ยวทั่วโลกไป-กลับ รันเวย์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล RUNWAY TRAVEL INTERNATIONAL ซื่อสัตย์ คุณธรรม จริงใจ บริการฉับไว
 
 

Package

 
 


8 วัน 6 คืน แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

อัพเดทเมื่อ : จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562


 

***คลิกชมโปรแกรม
8 วัน 6 คืน แกรนด์สวิส

เดินทาง: 28 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63   

 

อัตราค่าบริการ (บาท)

28 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63   

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

89,900

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 7 - 11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

86,900

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 - 6 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

83,900

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

โปรดสอบถาม

พักเดี่ยวท่านละ

12,000

ราคาที่นั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) ชำระเพิ่มจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(BKK-ZRH//ZRH-BKK)

95,000

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว (Land Only)

(BKK-ZRH//ZRH-BKK)

74,900

ค่าวีซ่าเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประมาณ

3,200

หมายเหตุ: (คิด ณ วันที่ 18 ส.ค. 2562)

*   ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น

*   กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไปเข้าชม : 16


รายการแนะนำ 5 Package ล่าสุด

      8 วัน 6 คืน สวิส – ออสเตรีย – เชก 23 ก.ย. 2562
      8 วัน 6 คืน สวิส – ออสเตรีย – เชก 23 ก.ย. 2562
      8 วัน 6 คืน สวิส – เยอรมัน – เชก 23 ก.ย. 2562
      8 วัน 6 คืน แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 23 ก.ย. 2562
      8 วัน 6 คืน ออสเตรีย – เชก 23 ก.ย. 2562


 


แสดงความคิดเห็น

ชื่อ/Email :
กรอกรหัส
 

ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัทรันเวย์ | เงื่อนไขการจอง | เอกสารวีซ่า | สถานฑูตไทย | บริการรถเช่า | รับจัด Event | สื่อ | ติดต่อเรา
Copyright © 2012 :: RUNWAY TRAVEL INTERNATIONAL :: รันเวย์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล  All Rights Reserved.

power by angry-devil.com